WSPÓŁPRACA

Kilkanaście lat współpracy z podmiotami z całej Polski w zakresie ochrony danych osobowych, wdrożeń systemów informatycznych dla JST i AR z zakresu budżetowania, zaangażowania środków i wykonania budżetu, sprawozdawczości, fakturowania, obiegu dokumentów, zamówień publicznych i VAT.

Urzędy Gmin, Miast, Powiaty

- Urząd Miejski w Augustowie
- Urząd Miejski w Szczuczynie
- Urząd Miejski w Suwałkach
- Urząd Gminy Sieraków
- Urząd Gminy Kwilcz
- Urząd Miejski w Wyrzysku
- Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
- Urząd Gminy Gołuchów
- Urząd Miejski w Bielawie
- Urząd Miejski w Kobylinie
- Urząd Miejski w Gubinie
- Urząd Miejski w Świdnicy
- Urząd Miasta i Gminy Syców
- Urząd Miasta Tomaszów Lub.
- Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
- Urząd Gminy Rudna
- i wiele innych

Placówki oświatowe i żłobki

Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły, poradnie  psychologiczno-pedagogiczne i żłobki podlegające pod:
- Miasto Leszno
- Miasto Augustów
- Miasto Gubin
- Miasto Łódź- Piotrków Trybunalski
- Gdańsk
- Ozorków 
- Warszawa 

- i wiele innych Pomoc Społeczna

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie
- Gminny Ośrodek Pomocy
- Społecznej w Kwilczu
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gubinie
- Dom Pomocy Społecznej w Lesznie
- i wiele innych 

Inne podmioty administracji, państwowe i sektora prywatnego

- Generalna Inspekcja Transportu Drogowego (Warszawa)
- Szybka Kolej Miejska (Warszawa)
- Jednostki kultury i Sportu (Rawicz, Gubin, Augustów)
- Państwowe Szkoły Muzyczne (Gubin, Świebodzin, Nowa Sól, Zielona Góra, Leszno)