> Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (Urząd Gminy, Miasta, Starostwo)

Od 499 zł/netto + VAT/msc

> Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (jednostka budżetowa)

Od 149 zł/netto + VAT/msc

> Wsparcie merytoryczne z zakresu ochrony danych osobowych

Od   99 zł/netto + VAT/msc

> Wdrożenie dokumentacji ODO poprzedzone audytem w siedzibie Klienta

Od 999 zł/netto + VAT

> Wykonanie dokumentacji ODO poprzedzone audytem zdalnym

Od 499 zł/netto + VAT

>Audyt zgodności (RODO, UODO, ustawy dziedzinowe)

Od 499 zł/netto + VAT

> Audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji (Krajowe Ramy Interoperacyjności)

Od 299 zł/netto + VAT

> Szkolenie grupowe dla pracowników
(do 3 godzin zegarowych)

Od 499 zł/netto + VAT

> Szkolenie indywidualne
(cena za 1 godzinę zegarową)

Od 199 zł/netto + VAT